نرم افزار جامع کارشا توزین

image

در حال حاضر نرم افزار امکان ارتباط با نشان دهنده های ذیل را داراست:

 • - توزین الکتریک
 • - تهران توزین (TTA)
 • - ایران دقت
 • - پند (PU605 و PU800)
 • - تسلا
 • - HB8210,HB8212
 • - Alpha
 • - Gamma
 • - کاردینال (748 و 738)
 • - LEON 5218
 • میکرون
 • نرم افزار کارشا توزين يکي از محصولات شرکت مهندسي رسانا پردازش مي باشد که با اتصال به نشان دهنده هاي وزن ديجيتال ، وزن را بدون دخالت اپراتور به صورت مستقيم خوانده و صدور قبض را بصورت اتوماتيک انجام مي دهد.اين نرم افزار کاملا فارسي بوده و نيازي به هيچگونه اطلاعات تخصصي جهت استفاده ندارد و با دفترچه راهنماي نرم افزار امکان يادگيري سريع آن فراهم شده است .

 • نرم افزار امکان اتصال به هر نوع نشان دهنده وزني که داراي پورت خروجي باشد را داراست که در حال حاضر طيف وسيعي از نشان دهنده هاي موجود را پشتيباني مي کند و در صورت ارائه نشان دهنده جديد تنها با ارسال دفترچه راهنماي نشان دهنده امکان اتصال آن به نرم افزار وجود دارد .

 • این نرم افزار در چند نسخه متفاوت قابل ارائه می باشد :

  1- توزین عمومی

  2- توزین شرکتی

  3- شرکتی ویژه

  4- توزین جامع

 • 5- توزین جامع اتوماتیک

  6- توزین جامع اتوماتیک ویژه

  7- نسخه ویژه کارخانجات سنگ

  8- نسخه ویژه سردخانه ها